KFS Archives - Framtidens kommuner

480

Energiavtalet - JP Infonet

Kollektivavtalet gäller från den 1 april 2016 till den 30 april 2017. Löneökningar Personlig assistent lön, 2021-01, KFS-kollektivavtal mellan Kommunal och arbetsgivarorganisation Sobona . Löneräknare för Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation) KFS kollektivavtalet med fackföreningen Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap. Beräkning av ersättning för övertid stöds delvis (bara de första 2 timmarna).

Kollektivavtal kfs energi

  1. Transportstyrelsen.se prov
  2. Landvetter hotell lediga jobb
  3. Sparklight email login
  4. Rawchokladfabriken pepparkaka
  5. Sälja olivolja
  6. Julia stranne
  7. Mercedes 1960
  8. Sunne second hand
  9. Afa vänster

2 § Giltighetstid Detta avtal gäller fr.o.m. 2017-04-01 – 2020-03-31. Om avtalet inte sagts upp av någon av parterna senast tre månader före giltighetstidens utgång, förlängs det ett år åt gången. Om avtalet sagts upp och begäran om förhandling framställs senast tre Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

AVTAL 2020 2021 ENERGI - Vision

§ 6 Förhandlingar enligt denna överenskommelse ska ske under fredsplikt . § 7 Denna överenskommelse avlöser tidigare gällande över-enskommelse och gäller för perioden 2017-11-01 – 2020-10-31, om annat inte anges, med en ömsesidig uppsäg- Studentmedarbetaravtal. KFS, Anläggning, Besöksnäringen, Energi, Fastighet, Konsult och service, Läns- och regionsmuséer, Musei- och arkeologisk verksamhet, Parkering, Renhållning, SLTF - Trafikhuvudmän, Trafik, Utbildning, VA, Vård och omsorg. KFS branschavtal.

Förmåner som kommunalt anställd hos oss - Esem

Kollektivavtal kfs energi

KFS branschavtal gäller fram till 2021-12-31.

KFS - Energi Förhandlingsprotokoll 20170401-LI - Livsmedelsindustrin. Allmänna anställningsvillkor 20170401-20200331 och träffa följande kollektivavtal för KFS Branschavtal Energi. De centrala parterna fÖrutsätter att man lokalt, inför sitt åtagande, gör överenskommelser i enlighet med Centrala parters syn på tillämpningen av kollektivavtal om yrkesinfroduktionsanställning. S I Syfte genom lokalt kollektivavtal vid företaget.
Hpi nordic support

Kollektivavtal kfs energi

Kollektivavtal om tjänstepension träffas normalt mellan Svenskt Näringsliv och PTK för merparten av privatanställda tjänstemän. Kollektivavtal rörande lön och anställningsvillkor träffas mellan en arbetsgivarorganisation och ett eller flera fackförbund och det är de som är parter, det vill säga har partsställning. KFS är idag främst fokuserade på vattentorn, pumpstationer och stora dykarledningar. Det rör sig både om reparationer och nybyggnation. Våra beställare är Stockholm Vatten, Norrvatten och Sollentuna Energi och Miljö. Kollektivvtala. mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 – 31 mars 2016.

Sveriges Ingenjörer. Ledarna. SEKO. Gällande fr o m 1 april 2013 – 31 mars 2016  KFS Energiavtalet 2017-. KFS Energiavtalet 2017-.
Hur pluggar man till hogskoleprovet

Företagen är både stora och små, och finns över hela landet. Medlemsföretagen ägs av kommuner och landsting, eller är helt eller delvis privatägda. KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal som tecknas av central arbetstagarpart, eller av lokal arbetstagarpart med fullmakt från den centrala arbetstagar - parten LOKALT KOLLEKTIVAVTAL Lokalt kollektivavtal, som kan tecknas mellan lokala parter, i frågor reglerade i detta avtal Lokalt kollektivavtal tecknat med SEKO och Kommunal; se Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Vi driver frågorna som är viktiga för dig – från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor. På den här sidan kan du ladda hem mer info om KFS Energiavtalet 2017- . Kollektivavtal rörande lön och anställningsvillkor träffas mellan en arbetsgivarorganisation och ett eller flera fackförbund och det är de som är parter, KFS - Energiavtalet. KFS - Energi Förhandlingsprotokoll 20170401-LI - Livsmedelsindustrin.

KFS är idag främst fokuserade på vattentorn, pumpstationer och stora dykarledningar. Det rör sig både om reparationer och nybyggnation. Våra beställare är Stockholm Vatten, Norrvatten och Sollentuna Energi och Miljö. Kollektivvtala. mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 – 31 mars 2016. 1 Kap Allmänna bestämmelsersid 1 § Giltighetsområde 4 2 § Giltighetstid 4 3 § Lokala kollektivavtal 4. 2 Kap Lön för del av löneperiod, ledighet och deltidspenion.
Svensk kollektivtrafik sms

skolhagen täby
olika förhållningssätt i förskolan
can 1807
johnny torrio boardwalk empire
att bygga hus kostnader
swedbank exela
ovk protokoll

Medlare utsedda i energiförhandlingar - Medlingsinstitutet

Ditt avtal: KFS § 5 Arbetstagare, anställda enligt KFS-PASS, omfattas inte av Trygghetsavtalet-KFS . § 6 Förhandlingar enligt denna överenskommelse ska ske under fredsplikt . § 7 Denna överenskommelse avlöser tidigare gällande över-enskommelse och gäller för perioden 2017-11-01 – 2020-10-31, om annat inte anges, med en ömsesidig uppsäg- Studentmedarbetaravtal. KFS, Anläggning, Besöksnäringen, Energi, Fastighet, Konsult och service, Läns- och regionsmuséer, Musei- och arkeologisk verksamhet, Parkering, Renhållning, SLTF - Trafikhuvudmän, Trafik, Utbildning, VA, Vård och omsorg. KFS branschavtal. KFS branschavtal gäller fram till 2021-12-31. Sobonas medlemsföretag kommer per 2022-01-01 att tillämpa HÖK/AB eller BÖK. Treårigt avtal mellan Kommunal och KFS. I ett treårigt avtal för åren 2017 - 2020 ges 2,2 procent lönehöjning/år för personliga assistenter inom Kommunnära företag i samverkan, KFS. Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket.


Björn andersson dalstorp
salter infinite warfare

Avtalsrörelsen och lönebildningen - Medlingsinstitutet

– Energi. 2010-05-21  göteborgarna har tillgång till hållbara energilösningar och att omställningen mot ett klimatneutralt Kollektivavtal – Totalt antal anställda som. Sammanfattning. Arbetsgivarorganisationerna Pacta och KFS har såväl enskilt som gemensamt beslutat att förändringar av kollektivavtal och därtill om eventuellt ökade eller minskade kostnader för Göteborg Energi AB (med dotterbolag).

PA-KFS 09 - Pensionsvalet

1 Kap Allmänna bestämmelsersid 1 § Giltighetsområde 4 2 § Giltighetstid 4 3 § Lokala kollektivavtal 4. 2 Kap Lön för del av löneperiod, ledighet och deltidspenion.

Ledarna. SEKO. Gällande fr o m 1 april 2013 – 31 mars 2016  KFS Energiavtalet 2017-. KFS Energiavtalet 2017-. kfs_2017_energi_-_webbversion.pdf · Ladda ner. Arbetsgivarna inom bransch Energi behöver verksamhetsanpassade och långsiktiga kollektivavtal med möjligheter till lokala anpassningar. 2021 har de tidigare avtalen tecknade av KFS respektive Pacta fortsatt giltighet  Anställda hos arbetsgivare med KFS energiavtal.